لغو نوبت

جهت لغو نوبت خود کافیست به صفحه پزشک مربوطه بروید و در بخش نوبت دهی آنلاین گزینه لغو نوبت قابل مشاهده می باشد. کافیست کدرهگیری نوبت خود را به همراه کدملی خود وارد کنید تا بتوانید درخواست لغو نوبت خود را ارسال کنید.

بعد از ورود اطلاعات اولیه مشخصات نوبت شما نمایش داده می شود. در صورتی که شما مجاز به لغو نوبت باشید دکمه با عنوان درخواست لغو نمایش داده می شود. با زدن درخواست لغو نوبت، وضعیت نوبت شما نمایش داده می شود و دو راه برای لغو نوبت نیز مشخص می شود. در صورتی که قبل از 48 ساعت مانده به زمان نوبت باشید سامانه کل مبلغ را به عنوان مبلغ قابل استرداد نمایش می دهد و در صورتی که در بازه 48 ساعت تا زمان نوبت باشید و یا از زمان نبوت گذشته باشد سامانه مبلغ مورد نظر را کسر و مبلغ نهایی قابل پرداخت را نمایش می دهد.

شما دو راه برای لغو نویت دارید:

1. ذخیره در اعتبار:
در این روش مبلغ استردادی شما در اعتبار شما نزد سلام دکتر ذخیره می شود و هر زمان که قصد دریافت نوبت جدید از هر پزشکی داشتید سامانه به صورت خودکار این اعتبار را لحاظ می کند. اگر اعتبار شما برابر یا بیشتر از هزینه ویزیت بود در نتیجه شما بدون نیاز به پرداخت به مرحله بعد میروید و نوبت ثبت نهایی می شود.

2. واریز به کارت:
در این حالت فرض بر این است که شما دیگر قصد دریافت نوبت از سامانه را ندارید و یا به دلایلی ترجیح می دهید مبلغ خود را دریافت کنید. با انتخاب این گزینه شما باید شماره کارت و نام بانک را وارد کنید و البته باید صاحب حساب همان مالک نوبت باشد. سلام دکتر مبالغ استردادی این حالت را فردای روز درخواست استرداد به حساب کاربران واریز می کند و پیامک واریز نیز برای ایشان ارسال می شود