معرفی ما

سلام دکتر با هدف نوآوري در عرصه سلامت الکترونيک و تسهيل دسترسي همگان به خدمات سلامت، بر چهار محور اساسي تمرکز دارد:

1. نوبت‌دهي آنلاين به بيماران
2. پرسش و پاسخ و مشاوره آنلاين
3. توليد محتواي هوشمند سلامت
4. معرفی پزشکان