جستجو بر اساس:

پلی کلینیک 16 آذر

فوق تخصصی-تخصصی-عمومی

پلی کلینیک 16 آذر

توصیه های لازم:ـ جهت انجام آندوسكوپی ناشتا بودن فرد الزامی استـ انجام كلونوسكوپی نیاز به آمادگی قبلی دارد لذا جهت كسب اطلاعات لازم...

کلینیک تخصصی دیابت

تخصصی و فوق تخصصی دیابت

کلینیک تخصصی دیابت

واحد ویزیت عمومیدر این واحداز بیماران دیابتی توسط پزشك عمومي كه دوره جامع آموزش تئوري و عملي ديابت را ديده است شرح حال بيماري گرفته...