لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
جستجو بر اساس:

پلی کلینیک 16 آذر

فوق تخصصی-تخصصی-عمومی

پلی کلینیک 16 آذر

وپی ناشتا بودن فرد الزامی استـ انجام كلونوسكوپی نیاز به آمادگی قبلی دارد لذا جهت كسب اطلاعات لازم به بخش اورژانس و پرستاری مراجعه...

کلینیک تخصصی دیابت

تخصصی و فوق تخصصی دیابت

کلینیک تخصصی دیابت

اران دیابتی توسط پزشك عمومي كه دوره جامع آموزش تئوري و عملي ديابت را ديده است شرح حال بيماري گرفته ميشود و بيمار معاينه شده و سپس با...