فرم ثبت درخواست پزشکان گرامی

پزشک گرامی:
در این طرح، کلیه خدمات سلام دکتر به مدت یک دوره 6 ماهه بصورت رایگان برای شما فعال می شود
در انتهای این دوره، در صورتی که 60 نوبت در هر ماه از طریق سلام دکتر دریافت شود، همچنان کلیه خدمات به صورت رایگان ادامه خواهد یافت.

همکاران ما برای دریافت اطلاعات تکمیلی در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.