جستجو :
اطلاعات سوال
  • سوال : چگونه از سایت سلام دکتر نوبت بگیرم؟
مشاهده پاسخ
اطلاعات سوال
  • سوال : چگونه نوبت دریافتی خود را لغو کنم؟
مشاهده پاسخ
اطلاعات سوال
  • سوال : چگونه سوال پزشکی خود را در سلام دکتر بپرسم؟
مشاهده پاسخ
اطلاعات سوال
  • سوال : نوبت خود را ثبت کرده ام و پول از حسابم کم شده ولی کد رهگیری به من داده نشده
مشاهده پاسخ