صفحه : ثبت نوبت آنلاین از طریق پنل کاربری

با کلیک بر روی گزینه ثبت نوبت آنلاین در منوی سمت راست صفحه، صفحه انتخاب پزشک برای شما می آید. در این صفحه شما می توانید پزشک مورد نظر خود را انتخاب نمایید. برای این کار بر روی گزینه انتخاب پزشک کلیک نمایید.

 در این صفحه روزهایی که فعال(قابل نتخاب) است به رنگ سبز نمایش داده شده، شما می توانید تاریخ مورد نظر را انتخاب نمایید.

در این مرحله مشخصات نوبت انتخابی شما نمایش داده می شود. پس از تایید اطلاعات نمایش داده شده، بر روی گزینه تایید روز کلیک کنید.

در صفحه جدید نام پزشک، تاریخ و بازه ساعتی نوبت شما و اطلاعات مربوط به پیش فاکتور نمایش داده شده است. پس از بررسی اطلاعات و تایید آنها بر روی گزینه رزرو نهایی نوبت کلیک کنید.

در صورتی که نوبت شما ثبت شود، کدرهگیری برای شما در این مرحله نمایش داده می شود.در صورتی که نوبت شما ثبت شود، کدرهگیری برای شما در این مرحله نمایش داده می شود.

در صورتی که اعتبار شما کافی نباشد، صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود، با کلیک بر روی گزینه افزایش اعتبار، اعتبار خود را افزایش دهید.

در صفحه  جدید اعتبار شما به ریال نمایش داده شده است. برای افزایش آن، مبلغ مورد نظر خود را به ریال وارد کرده، سپس بانک مورد نظر را انتخاب کنید و در پایان روی گزینه پرداخت کلیک نمایید.

در این صفحه برای ورود به درگاه بانک موردنظر روی گزینه اینجا را کلیک کنید، کلیک نمایید.

توجه کنید در بالای صفحه نام فروشگاه سلام دکتر نمایش داده شود. اطلاعات کارت خود را وارد نمایید و در پایان بر روی گزینه پرداخت کلیک نمایید.