آزمایشگاه اردیبهشت

آزمایشگاه اردیبهشت

فارس

درباره آزمایشگاه اردیبهشت

نقشه درمانگاه

آدرس درمانگاه:

بلوار زند - خیابان اسدآبادی(پوستچی) - ابتدای اردیبهشت شرقی

تلفن تماس:

  • 071-32343454

نمابر:

  • 071-32343455

نظرات کاربران

دیدگاه خود را ثبت کنید: