آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر دانشبد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر دانشبد

فارس

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر دانشبد

  • بازدید کننده محترم برای دریافت جواب آزمایش هابا وارد نمودن شماره قبض و شماره تلفن خودتان که بر روی قبض ثبت شده است می توانید جواب مورد نظر را مشاهده و یا چاپ نمائید.  " جوابدهی آزمایش پاتولوژی از روی سایت برداشته شد."

                                           

    " بهترین زمان برای مشاهده کامل جواب، زمان جوابدهی قید شده در قسمت پایین قبض شما می­باشد"  

     

    بازدید کننده محترم:   مدیریت وب­سایت آزمایشگاه دکتر دانشبد جهت هرچه بهتر شدن وب­سایت پذیرای دریافت پیشنهادات و انتقادات شما می­باشد.

نقشه درمانگاه

آدرس درمانگاه:

خیابان اردیبهشت – حد فاصل 20 متری سینما سعدی و صورتگر – پلاک 23 .

تلفن تماس:

نمابر:

نظرات کاربران

دیدگاه خود را ثبت کنید: