عضویت رسمی سلام دکتر در سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان

عضویت رسمی سلام دکتر در سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان

  • 0 بازدید

سلام دکتر به عنوان عضو رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی با شماره عضویت511010427 تحت پوشش نظام صنفی رایانه ای خراسان در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت نماید

به اشتراک بگذارید: