خرید طرح ویژه

* دوره سه ماهه قیمت 25,000تومان *
فعالسازی تمام سرویس ها
شرایط ویژه در لغو نوبت
کسب 5 دریک به ازای هر نوبت ثبت شده
ارسال پیامک های یادآوری به صورت خودکار


شما درخواست خرید طرح کاربری ویژه با مشخصات فوق را کرده اید. جهت تکمیل فرایند خرید و شناسایی کاربری شما، کدملی خود را وارد کرده و دکمه بررسی کد ملی را کلیک کنید.

کد ملی خود را وارد کنید