خرید طرح ویژه

*** دوره یکساله قیمت 60,000تومان ***
100 دریک، اعتبار اولیه
فعالسازی تمام سرویس ها
شرایط ویژه در لغو نوبت
کسب 20 دریک به ازای هر نوبت ثبت شده
ارسال پیامک های یادآوری به صورت خودکار


شما درخواست خرید طرح کاربری ویژه با مشخصات فوق را کرده اید. جهت تکمیل فرایند خرید و شناسایی کاربری شما، کدملی خود را وارد کرده و دکمه بررسی کد ملی را کلیک کنید.

کد ملی خود را وارد کنید