اطلاعات سوال
  • جنسیت:
  • سن: ثبت نشده
  • پزشک مخاطب: دکتر عبدالرسول مولودی
  • 21 بازدید
  • کد سوال: 4259

مشکل ریه و ایست قلبی

  • جراحیها

یکی از بستگان من مدتی است که مشکل نارسایی ریه داره و نزدیک به سه ماه در ICU بستری می باشد.در ضمن قلب و کلیه هم مشکل داره.عفونت ریه داره که میگن برطرف شده ولی چسبندگی ریه هم داره فغلا تراک کردن.نزدیک به یک هفته است که ایست قلبی هم کرده.امکان خوب شدن بیمار وجود دارد یا خیر

ادامه سوال
اگر در ادامه همین سوال مجددا سوالی دارید با وارد کردن کد ملی خود، سوال خود را بپرسید. فقط سوال کننده اصلی مجاز به ادامه سوال می باشد