10 20 10 1000 سامانه پیامکی هوشمند

10 20 10 1000 سامانه پیامکی هوشمند

  • 633 بازدید
  • امتیاز:

جهت اطلاع از نوبت های خالی پزشکان عدد 1 را به سامانه ارسال کنید. جهت اطلاع از نوبت خود کد رهگیری یا کد ملی خود را به سامانه ارسال نمایید. 10 20 10 1000: سامانه هوشمند پیامکی

به اشتراک بگذارید: