نمایشگاه ایرانکام و شهر هوشمند

نمایشگاه ایرانکام و شهر هوشمند

  • 377 بازدید
  • امتیاز:

سلام دکتر در نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و شهر هوشمند حضور خواهد یافت. در این نمایشگاه خدمت جدید سلام دکتر (دریک Drik) رونمایی خواهد شد

از تمامی کاربران و همراهان سلام دکتر دعوت به عمل می آید تا در این رویداد ما را همراهی نمایند

 

به اشتراک بگذارید: