عضویت در نظام صنفی رایانه ای

عضویت در نظام صنفی رایانه ای

  • 612 بازدید
  • امتیاز:

در ادامه کسب مجوزها و پروانه های لازم در حیطه کاری، سلام دکتر به عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ای درآمد و به عنوان یکی از اعضای این سازمان تحت پوشش نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی مجاز است در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت نماید

عضویت سلام دکتر در سازمان نظام صنفی رایانه ای

به اشتراک بگذارید: